PHỤ TÙNG ÔTÔ

( 13-07-2017 - 03:17 PM ) - Lượt xem: 2603

PHỤ TÙNG

GIÁ VẬT TƯ XE NISSAN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
STT MÃ VẬT TƯ TÊN VẬT TƯ ĐVT S.L ĐƠN GIÁ
  XE GRAND LIVINA      
1 15208-65 F0A Lọc nhớt Livina cái 1 179,000
2 16546-ED500 Lọc gió Livina cái 1 356,000
3 22401-ED815 Chốt thép (Buri) Livina cái 1 318,000
4 11720-EE50A Dây curoa máy quạt- 6PK-1205 sợi 1 1,864,000
5 B7891-ED50A Lọc gió lạnh (Điều hòa Livina cái 1 660,000
6 D1060-ED51A Bố thắng trước Livina bộ 1 1,831,000
7 D4060-ZW80A Má phanh (Bố thắng sau) Livina bộ 1 1,044,000
8 E4302-CJ41B Nhún trước phải (Giảm sóc )Livina cây 1 3,715,000
9 E4303-CJ41B Nhún trước trái (Giảm sóc ) Livina cây 1 3,715,000
10 E6210-CJ45E Nhún sau (Giảm sóc )Livina cây 1 1,594,000
           
  XE NAVARA      
1 15208-BN30A Lọc nhớt Navara cái 1 220,000
2 16403-JR00B Lọc dầu tinh Navara cái 1 1,182,000
3 16405-01T0A Lọc dầu thô Navara cái 1 1,076,000
4 16546-EB70A Lọc gió Navara cái 1 680,000
5 11720-EB70C Dây curoa quạt +MP Navara sợi 1 1,157,000
6 11950-EB70A Dây curoa máy quạt Navara sợi 1 351,000
7 27274-EB700 Lọc gió lạnh (Điều hòa )Navara cái 1 550,000
8 D1060-JR70A Bố thắng trước Navara bộ 1 2,620,000
9 D4060-EB70A Bố thắng sau Navara bộ 1 2,111,000
10 E6110 – EB71A Nhún trước Navara cây 1 1,900,000
11 E6200-EB71A Nhún sau Navara cây 1 3,459,000
           
  XE SUNNY      
1 15208-65 F0A Lọc nhớt Livina cái 1 179,000
2 16546-ED500 Lọc gió Sunny cái 1 356,000
3 11720-1KT0A Dây curoa tổng Sunny sợi 1 675,000
4 22401-1HC1B Buri Sunny cái 1 360,000
5 27277-1HA0A Lọc gió lạnh (Điều hòa ) Sunny cái 1 500,000
6 D1060-1HJ0A Bố thắng trước Sunny bộ 1 1,986,000
7 D4060-3HA0B Bố thắng sau Sunny cái 1 1,293,000
8 E4302-3BB1A Nhún trước (Giảm sóc ) phải Sunny cây 1 2,770,000
9 E4303-3BB1A Nhún trước (Giảm sóc ) trái Sunny cây 1 2,770,000
10 E6210-3BB2A Nhún sau (Giảm sóc) Sunny cây 1 1,517,000
           
  XE JUKE      
1 16546-JG30A Lọc gió động cơ cái 1 844,000
2 15208-65 F0A Lọc nhớt cái 1 179,000
3 11720-1KT0A Dây curoa sợi 1 1,107,000
4 22401-1KT1B Buri cái 1 1,079,000
5 D1060-1KA1A Bố thắng trước bộ 1 2,603,000
6 D4M60-9N00B Bố thắng sau bộ 1 1,999,000
7 27277-1KA0A Lọc gió lạnh (Điều hòa) cái 1 1,535,000
           
Ghi chú: Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%,      

Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY

Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838 777 418 - Email: xekhachmientay@xekhachmientay.com.vn

2017 Copyright @ MITACO. All rights reserved. Design by nina.vn.

MSP:
*/?> SL:
Color:

Size: */?>
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn ()